Ideološki konstrukti o cepljenju

avtor: dr. Mateja Černič
izdajatelj: Založba Vega
leto izida: februar 2018, posodobljena 2. izdaja
obseg: 462 strani
dimenzije: 24 cm x 17 cm x 3 cm
tip: znanstvena monografija
ISBN: 978-961-6991-06-3 Cena: 33,00 EUR
 
Knjiga je namenjena vsem, ki želijo o cepljenju izvedeti več. In vsem, ki iščejo znanstvene dokaze. Predvsem pa vsem tistim, ki cepljenju do sedaj niso posvečali posebne pozornosti, temveč so ga sprejemali kot povsem samoumeven in neproblematičen medicinski ukrep.

IZDELEK VAM LAHKO POŠLJEMO TUDI PO POŠTI
Sporočite vaše ime priimek, ulico, kraj in poštno številko
ter vašo telefonsko številko na info@munay.si ali pošljite
sms na 041/677 089.
 
Tako uradne institucije kot tudi večinski del strokovne in splošne javnosti cepljenje praviloma obravnavajo kot "največji dosežek medicine". Na splošno velja, da je cepljenje za prebivalstvo ne le varno in koristno, pač pa da gre pogosto celo za nujen, potreben in upravičen ukrep, ki ga lahko in moramo izvajati ne glede na morebitne pomisleke posameznikov, ki so mu podvrženi.
 
Upravičenje, legalizacijo in izvajanje cepljenja, tudi zakonsko obveznega cepljenja otrok, podpirajo predvsem naslednje  trditve:
da so cepiva bistveno zmanjšala umrljivost zaradi nalezljivih bolezni
da so varna in učinkovita 
da so stranski učinki redki, blagi in prehodni ter se pokažejo najkasneje v 48 urah
da cepiva ne povzročajo bolezni in trajnih poškodb organizma, zlasti pa ne avtizma
da lahko otrok brez škode prejme poljubno visoko število odmerkov
da so adjuvansi nenevarni in neškodljivi
da je aluminij v cepivih enakovreden aluminiju v hrani
da dojenček več aluminija prejme prek materinega mleka kot prek cepiv
da je cepljenje najboljša zaščita pred okužbami
da je dovolj visoka raven protiteles enaka zaščiti pred okužbo
da je cepljenje najcenejši in najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep
da cepiva vzpostavljajo čredno imunost, ki nas varuje pred izbruhi nevarnih epidemij
da zdravniki dobro poznajo lastnosti posameznih cepiv
da vestno spremljamo in beležimo stranske učinke
da so cepiva temeljito preizkusili v rigoroznih znanstvenih študijah
da regulatorni organi skrbno bdijo nad varnostjo in ustreznostjo cepiv
Vendar pa podrobna analiza teh najpogostejših, najbolj samoumevnih in najbolj zasidranih trditev o cepljenju pokaže, da gre v prvi vrsti za ideološke konstrukte, torej za interesno pogojene konstrukte realnosti, ki se na podlagi ogromne družbeno-politično-ekonomske moči uveljavljajo na račun drugih in drugačnih konstruktov.Z drugimi besedami, podrobnejša analiza najpogostejših trditev o cepljenju, trditev, ki upravičujejo in uzakonjajo celo obvezno cepljenje celotne populacije, razkrije njihovo trhlost, luknjičavost, pogosto celo neresničnost.Osnovno raziskovalno vprašanje je tako analiza ideoloških konstruktov in samoumevnih predpostavk, vezanih na cepljenje kot tako, s posebnim poudarkom na argumentih in politikah, ki se vežejo na legitimizacijo, legalizacijo in implementacijo cepljenja.