Samozdravilne sposobnosti

 
SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI
 
Nevidni svet energij v človekovem biopolju, pa tudi v širšem kozmičnem prostoru, vpliva na obnašanje, občutenje in delovanje človeka. To kar je vedela že starodavna »jogijska znanost«, se vse bolj in bolj potrjuje tudi skozi različne poglede sodobnih znanstvenih vej, od kvantne fizike do nevroznanosti. Tudi dejstvo, da človek ni le nemočen faktor svojega obstoja, ampak lahko z zavedanjem vpliva na vsa področja svojega življenja, ni več skrivnost. Praktično spoznanje vsebin, ki jih obravnava poglobljeno učenje radiestezije in bioenergije, nam odpre vrata v svet višjega zavedanja in zmožnosti, da s pomočjo radiestezijskih inštrumentov uravnavamo svojo bioenergijo. Različni pristopi dela z bioenergijo v človekovem energetskem polju nam ponujajo možnost, da prepoznamo in prestrežemo  raznovrstne motnje v tem polju, še preden zlezejo nižje, v gosto maso, kjer se pojavijo v obliki vidnih telesnih znakov.

Bolezen ima zmeraj prav
Bolezen pomeni, da so se telesna nihanja razglasila. Razglašene dele fizičnega, čustvenega ali mentalnega telesa ponovno uglasimo, tako dosežemo spet prvotno naravno nihanje in človek ozdravi. Vsak organ ima svojo značilno frekvenco nihanja, z njim je povezano tudi določeno psihično stanje. To nihanje je sila, ki ohranja ta organ in njegovo delovanje.  Če se nihanje spremeni, pa organ, v katerem se je nihanje spremenilo, zboli. Še zdaj si nismo čisto enotni v tem, kaj je prej kura ali jajce. Ali organ zboli zato, ker zboli duša, ali je obratno. Vse bolj in bolj pa se tudi znanstveno dokazujejo prepričanja, da je »ranjena duša«, izvor vseh drugih ran. Z nihalom lahko preverimo nihanje posameznega energijskega centra ali organa in z ustreznim pristopom tudi poskrbimo, da se nihanje uravna. Hkrati pa seveda delujemo tudi na spremembi miselnih in čustvenih vzorcev, vedenj in morda tudi okolja; vsega kar neugodno deluje na nas in povzroča bolezen. Brez teh sprememb, ni dolgoročne ozdravitve!

Način zdravljenja
Z radiestezijskimi pripomočki, kot sta nihalo in biotenzor lahko prepoznavamo in uravnavamo porušeno ravnovesje. Najprej naredimo energetsko diagnozo, vprašamo na kakšen način bomo posredovali energijo,zatem nastopijo vibracijske zdravilne tehnike, ki jih lahko izvajamo s pomočjo radiestezije, pa tudi na druge načine. Če je tok energije, ki teče po živčnem sistemu človeka moten se začnejo ustavljati pomembni življenjski procesi. Ko ni gibanja, pa tudi ni več življenja.

 
 Z nihali lahko dovajamo energijo, tja kjer jo v telesu primanjkuje in na ta način vzpostavimo ravnovesje na energetskem nivoju. Ta zdravilna energija se prenese na fizično telo in preprečuje, da zbolimo! To seveda ni zdravljenje v  klasičnem smislu, ampak je vzpostavljanje zdravega ravnovesja  v energijskem in živčnega sistemu, kar preprečuje nastanek bolezni ali v kolikor je ta že prisotna, omogoča homeostazo, naravno sposobnost telesa, da se zdravi samo. Na vsakem posameznem mestu se nihalo različno obnaša. Način premikanja je odvisen od frekvence nihanja in drugih značilnosti, ki  jih ima določen energijski center ali organ. Natančnega zaznavanja se naučimo delno z obvladanjem tehnične specifike dela z inštrumenti, največ pa skozi pogosto prakso na sebi.
 
Razvoj zavesti
Zdravilne sposobnosti lahko razvijemo, ko razvijemo zaznave in zavedanje. Zdravljenje je sposobnost preobrazbe stanja porušene energije v stanje, kjer so energije polno prisotne v smislu rasti in preživetja. To preobrazbo lahko dosežemo tako, da jo usmerimo v najvišje dobro! Ko lahko svoje nižje sila pretvorimo v čiste pozitivne vibracije, v nesebično delovanje; posredujemo za dobro naravnega reda v nekem sistemu. Ko lahko presegamo sebične namene, se lahko dvignemo v stanje Višje zavesti. Brez dela na sebi ni radiestezije, ki bi lahko zdravila. Šele, ko znaš ozdraviti sebe, lahko zdraviš druge. Zato je na prvem mestu  postopek samozdravljenja. S tem, ko poskrbiš za svoje zdravje, zdravilno deluješ tudi na svojo okolico. Ljudje preživljamo trpljenje in bolečino, ki si jo sami povzročamo na tak ali drugačen način. Spoštovanje in ljubezen do čudeža narave in stvarstva je tista kvaliteta človeka, ki lahko pritegne zdravilne sile. Temeljijo pa na resnici, in pogumu, da si se v vsakem trenutku pripravljen soočiti z njo. ( Taja Vetrovec )