Kraljestvo starih Slovenov

KRALJESTVO STARIH SLOVENOV
predavanje pisatelja, prevajalca in raziskovalca Petra Amailettija o 416 let prepovedani in skriti knjigi Kraljestvo starih Slovenov

sreda, 11. december 2019 ob 18.00

Kje: klubski prostori revije Misteriji, Zadobrovška 88, Ljubljana Polje
Vstopnina: 14 EUR

Na predavanje se rijavite:   s prijavnico v Munay učilnici na www.munay.si, obvestilom na info@munay.si ali s sms prijavo na 041 677 089. Obvezne so predhodne  prijave najkasneje 5 dni pred predavanjem  zaradi omejenega števila sedežev.


Knjiga Kraljestvo starih Slovenov priča, da smo potomci najbolj bojevitih ljudstev. Smo potomci najstarejšega Noetovega sina Jafeta. Povsem drugače kot nas učijo v šolah, da smo narod kmetov, brez pomembne lastne zgodovine. Le ta pa je del duševnega zdravja naroda. A v šolah nas učijo napačne, ne pa naše prave lastne zgodovine. Je potem zgolj naključje, da smo po številu samomorov v svetovnem vrhu? Tako modruje slovenski pisatelj, prevajalec in raziskovalec Peter Amalietti. Nedavno je prevedel in izdal knjigo Kraljestvo starih Slovenov. Napisana je bila leta 1601. V njej je opis še najbolj nepotvorjene zgodovine Slovencev oziroma Slovenov. Tako so nas imenovali do pokristjanjenja.

Nekaj odlomkov iz intervjuja s Petrom Amaliettijem, ki bo objavljen v decembrski številki revije Misteriji:

Knjigo Kraljestvo starih Slovenov je napisal Mauro Orbini, dubrovniški dominikanski opat, zgodovinopisec in prevajalec. Z vidika tega, kakšno zgodovino sedaj otroke učijo v šolah, se zdi, kot da so učitelji dokaj nevedni; res pa je, da so knjige kot je Kraljestvo starih Slovenov skrivali ali pred ljudstvom in jih zapirali v tajne, težko dotopne knjižnične oddelke. Knjigo pa je dve leti po izidu, leta 1603, prepovedala inkvizicija. Pri nas se za njo ni vedelo. Torej nam je bila »skrita« do prevoda v slovenščino, do leta 2019. »Na varnem« je bila torej štiristošestnajst let.

 
Zakaj vas je knjiga tako prepričala?
Zgodovina Dubrovčana in mljetskega opata doma Maura Orbinija, ki je prvič izšla z naslovom Il Regno di Slavi leta 1601, opisuje izvor skoraj vseh ljudstev, ki so govorila staroslovensko. Opisuje tudi njihova številna in različna zavojevanja v Evropi, Aziji in Afriki, razvoj njihovih kraljestev, njihova starodavna verovanja in obdobje njihovega pokristjanjenja. Ime (stari) Sloveni je sorazmerno mlado in naši predniki so pred tem imeli številna druga imena, kot lahko preberete v tej knjigi. Vsa staroslovenska ljudstva so govorila en sam samcat jezik in prav to je kronski dokaz, da vsa izvirajo iz istega rodu, namreč Jafetovega, najstarejšega Noetovega sina. Zato lahko zgodovini naših prednikov sledimo od časa po zadnjem vesoljnem potopu, kar stori tudi Orbini.

Orbinijeva knjiga ima  naslov Kraljestvo starih Sloveno, s čimer nas Slovencev uradna zgodovina nikoli ni povezovala, povezujejo nas le s Slovani?
Izraz Slovani obstaja od devetnajstega stoletja naprej in označuje narode, ki so se razvili iz slovenskih ljudstev in plemen. Narodi so nastali šele v devetnajstem stoletju, knjiga pa je bila napisana leta 1601. Zato jaz kot prevajalec nisem naredil iste napake oziroma zavajanja kot doslej vsi prevajalci starejših knjig. Pred devetnajstim stoletjem etnonim Slovan ni obstajal. Prvi ga je uporabil Dubravski leta 1785, z njim je poimenoval tiste narode, ki so se ob tedanji pomladi narodov razvili iz sicer različnih mladoslovenskih ljudstev in jim je dal neko skupno ime.Orbini pa opisuje davno preteklost, ko so bili naši predniki še pogani in jih zato imenuje stari Sloveni. Ko pa so jih pokristjanili, so se stari Sloveni spremenili v mlade Slovene in tedaj smo Slovenci tudi dobili svoje ime Sloven+ec. Tudi naši jezikoslovci razlikujejo ločnico med staroslovenskim in mladoslovenskim jezikom, ločnico med njima pa postavljajo v leto 1100. V strategiji prikrivanja in zamegljevanja zgodovinske resnice so slovenski zgodovinarji zadnjih sto let namreč poskrbeli, da so v vseh prevodih zgodovinskih knjig, tudi tistih najstarejših, stare in mlade Slovene vselej prevajali kot Slovane, čeprav avtorji v izvirniku tega imena niso uporabljali, ker ga tudi poznali niso.

Zakaj je Orbinijeva knjiga Kraljestvo starih Slovenov za nas Slovence pomemben dokument?
Ker je živi in prepričljivi dokaz o neveljavnosti, lažnosti in zmotnosti zahodnoevropske uradne zgodovine, s tem pa tudi slovenske, ki se pokorno drži za krilo pangermanske dogme. Knjiga na laž postavi našo uradno zgodovinsko dogmo, po kateri so se naši predniki naselili tukaj šele v drugi polovici prvega tisočletja, potem ko naj bi menda prišli izza Karpatov.
Za zgodovino Slovencev je to izredno pomemben dokument, saj odlično prikaže in opiše več tisočletij staroslovenske civilizacijske in vojaške prevlade. Jasno identificira poreklo in izvor številnih antičnih in mlajših ljudstev. Človek prav osupne, ko dojame veličino in slavo naših zmagovitih daljnih prednikov pred pojavom rimskega cesarstva in po njegovem propadu. Obenem pa tudi razume, o kakšnih veličastnih časih je prepeval naš France Prešeren, ko je zapisal: »Največ sveta otrokom sliši Slave!«
   
Ime in Priimek:
Elektronski naslov:
Telefon:
Opombe: