Roža življenja

Obesek »Rožica« je prenosni regulator biopolja. Namenjen je obnovi ravnotežja v duhovnem telesu osebe, ki ga nosi.
Informacije, zapisane v mikrostrukturo in zunanjo obliko izdelka, oblikujejo duhovno polje, ki je sestavljeno iz višjih svetov po kitajski filozofiji tau in iz polja, ki so mu naši slovenski predniki rekli »peta moč«. To so močna in univerzalna polja, primerna za ljudi vseh duhovnih stanj. Njihova duhovna moč prek obeska Rožica polagoma prehaja v telo tistega, ki ga nosi, ga okrepi, poveča odpornost njegovega fizičnega telesa in duha.

Obesek je izdelan iz zlata, zato se ga lahko nosi tudi na golo kožo. Če nameravate nositi obesek okoli vratu, je najbolje, da vrvico ali verižico toliko skrajšate, da gre tesno čez glavo. Ko ga nosite okoli vratu postane sestavni del telesa, učinkuje samo v telo, ne učinkuje v prostor. Če se obesek dotika kože zelo hitro obnovi ravnotežje v človeku. Če pa je postavljen v prostor, ravnotežje obnavlja nekoliko počasneje, vendar ga ne obnovi samo lastniku obeska, temveč tudi vsem drugim ljudem, ki se znajdejo v njegovem polju učinkovanja, kot je prikazano na sliki 1. Če izdelek nosite v torbici deluje enako, kot če bi ga postavili v prostor.
Naši regulatorji biopolja, in tudi obesek Rožica, ne ščitijo ljudi, ki se zadržujejo v neposredni bližini vira elektromagnetnega sevanja, ki na primer pregreva tkivo. Varujejo jih le pred povečano entropijo v biopolju, to je škodljivim učinkom visokofrekvenčnega signala na ljudi, ki bi se izrazil po večletni izpostavljenosti. Ta škodljivi učinek, imenujemo ga skalarni oblak, ruši ravnotežje v biopolju, v prostor pa se širi od sto do petstokrat dlje kot samo elektromagnetno valovanje, ki ta učinek povzroča.

Polje izdelka ima dovolj moči, da onemogoči entropijo, ki izvira iz visokofrekvenčnih baznih postaj 4G in 5G. Prav tako onemogoči tudi vpliv drugih motenj, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča, vendar ne izbriše elektromagnetnega signala, ki rabi za komunikacijo ali za pogon električne naprave. Nevtralizira le škodljivi učinek tega signala na ljudi. Polje izdelka je narejeno tako, da v svoje delovanje uključi tudi entropijo skalarnega oblaka. Njeno moč dodaja k svoji skupni moči.
Prenosni regulator Rožica uporabljamo na območjih z veliko elektromagnetnih sevanj, na primer pri delu v elektrarnah, daljnovodih, v bližini visokofrekvenčnih baznih postaj, ko vozimo, ali če delamo nekaj, kar zahteva veliko moči in zbranosti, ali če smo kronično bolni. Izdelek ne zdravi bolezni, vendar pa telesu doda moč, ki olajša njegovo stanje in izboljša počutje.
Obesek lahko uporabljamo stalno ali le občasno, po občutku, takrat ko pričakujemo večjo obremenitev iz okolice ali zaradi dela. Izdelek nas prestavi v višje duhovno polje že po nekaj urah ali šele v nekaj dneh, morda še pozneje, odvisno od izhodiščnega stanja človekovega duhovnega telesa. Če zapustimo polje učinkovanja obeska, vzpostavljeno duhovno polje bo v naši avri vztrajalo še nekaj tednov, sčasoma pa bo izzvenelo. Obnovimo ga z vnovičnim vstopom vanj.
Obesek vgrajuje svojo moč v človekovo avro postopno. Na začetku ne vgradi vse moči, ampak je vgradi le toliko, kolikor jo človek lahko sprejme. Svojo moč izdelek odmerja počasi, vendar je včasih tudi to prehitro, zato se lahko pojavi neprijeten občutek kot glavobol ali celo kot bolečina na določenem delu telesa. Pozneje, ko se povečana moč v telesu ustali, neprijeten odziv izzveni. Če je reakcija le preveč moteča, se lahko delovanje izdelka izključi tako, da se ga poleže na sliko za izklop naprave, kaže jo slika 2, in je priložena izdelku, ki ste ga kupili.
Naslednji dan ga spet uporabimo. Nosimo ga nekoliko dlje kot prvi dan, dokler se telo ne privadi na višji bioenergijski potencial v prostoru.

Slika 2: Duhovno polje obeska Rožica je prikazano na sliki v dveh dimenzijah, čeprav je v resnici večdimenzionalno. Ko obesek položimo na sliko, se njegova funkcija izklopi. Če ga odmaknemo s slike, začne spet učinkovati.

Če se pojavijo neprijetne reakcije, se to zgodi že takoj na začetku, ko začnemo obesek nositi. Izdelek ima zelo veliko moč, saj prodira globoko v duhovno polje. Manjše težave na posameznih delih telesa razkrijejo, da je tam telo šibkejše. Če težave sčasoma izginejo, pomeni, da jih je izdelku uspelo odpraviti, če se to ne zgodi, pa se jih je treba lotiti z drugimi metodami ali prepustiti zdravniku.
Če kje v telesu čutimo bolečine, obesku naročimo naj temu delu pomaga. Če ne gre za veliko motnjo bodo bolečine izginile. Enako učinkuje tudi, če izdelek položimo na boleče mesto.
Njegovo polje lahko pošiljamo tudi na daljavo, in to zelo preprosto. Obesek vzamemo v roko in mu naročimo: »Obnovi ravnotežje pri tej in tej osebi!« To bo zagotovo naredil. Polje bo ubogalo vsakega človeka. Pri tem razdalja ni pomembna. Lahko je oseba na drugi strani mize ali pa tisoč kilometrov stran, vedno bo delovalo. Pri tem je treba obesek držati v rokah kakšno minuto.
Če z obeskom želimo pomagati sebi ali komu drugemu, damo obesku prej omenjeni ukaz, ki je varen, z njim ne moremo nikomur narediti nobene škode. Če pri človeku, na katerega se nanaša, ni ravnotežja, bo izdelek ravnotežje obnovil. Če pa je oseba že uravnotežena, se ne bo zgodilo nič. Izdelek pri doziranju moči uporablja svoj »intelekt«. Je pa narejen tako, da izdelek ne bo sledil ukazu, če bi mu kdo skušal dati škodljiv ukaz.
Kaj se dogaja sočasno s povečevanjem duhovne moči
Duhovna moč, ki jo človek z obeskom pridobi, je večja od entropije vseh naravnih pojavov in večja od duhovne moči skoraj vseh drugih ljudi. Ni več zunanje motnje, ki bi lahko človeka porušila. Z uporabo izdelka pridobimo duhovno moč zelo hitro, tej duhovni moči pa se mora nujno prilagoditi tudi naš način razmišljanja. Način razmišljanja mora biti vedno usklajen z duhovnim stanjem. Tega, kako bo človek razmišljal, pa ni mogoče regulirati z izdelkom. Način razmišljanja je naša svobodna odločitev, posledica naše svobodne volje.
Če se v naše misli prikradejo strah, sovraštvo, jeza, depresija in podobna negativna čustva, se lahko zgodi, da pridobljeno veliko duhovno moč usmerimo proti sebi in nas poruši. Dvigovanje zavesti in spreminjanje načina razmišljanja  je proces, ki se začne, ko človek ugotovi, kaj je tisto, kar ga ruši in si skuša pomagati. Ob uporabi izdelka človek skozi sanje znova podoživlja že zdavnaj pozabljene travme, tako se vzpostavlja ravnotežje zelo globoko v duhovnem telesu.
Tehnične lastnosti
Obesek Rožica učinkuje tridimenzionalno, v polju, ki je prikazano na sliki 2. Njegovo polje se širi iz sredine najožjega dela, ki je podoben osmici. Pomeni, da se širi še navzgor do višine približno 55 metrov in navzdol še približno 75 metrov. Duhovno polje v dvodimenzionalnem prostoru pa ima premer približno 40 metrov oziroma obliko, prikazano na sliki 1.
Obesek je narejen iz 14 karatnega zlata. Zlitina je sestavljena iz 58,5 % zlata, ostalo pa sta srebro in baker. Prednost take zlitine v primerjavi s čistim zlatom je v tem, da je trša, in tako bolj odporna na mehanske poškodbe. Obesek je težak 24 gramov, njegova največja širina je 30,4 mm, največja debelina pa 3,7 mm. Premer odprtine v obročku, skozi katerega je speljana verižica, je 3,5 mm. Po naročilu naredimo tudi večji obroček.
Na izdelek se ne sme dodajati gravur ali imen. Lahko se ga nosi na bombažni vrvici, na vrvici iz usnja, gume ali na verižicah iz zlata ali platine. Lahko se ga nosi tudi skupaj z drugimi obeski, vendar morajo biti verižice različnih dolžin, da se obeski med seboj ne dotikajo. Z zlatim nakitom ne hodimo v vodo, ki vsebuje žveplo, najbolje je, da zlato sploh ne prihaja v stik z vodo. Sponke na verižicah imajo jekleno vzmet, ki bi zarjavela, če bi jo močili z vodo.
Delovanje izdelka je mogoče izklopiti le tako, da ga položimo na sliko njegovega polja, ki je prikazana na sliki 2. Po odstranitvi s slike izdelek znova normalno deluje. Rok trajanja izdelka je neomejen. Zaščiten je na Patentnem uradu RS kot model M-202150018. V prodajno ceno izdelka nista zajeta znanje in razvoj, izračunana je po formuli, ki velja za zlat nakit. Cena v ceniku je okvirna. Na dan prodaje se izračuna še enkrat glede na trenutno borzno ceno zlata.
Izdelek ni zdravilo. Za zdravljenje je pooblaščen samo zdravnik, vendar bo ta imel veliko manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravnoteženim duhovnim telesom.
 
 
veča se odpornost njegovega fizičnega telesa in duha.
Ep o Gilgamešu
Zamisel za izdelavo obeska Rožica izhaja iz Epa o Gilgamešu. Gilgameš je bil kralj Uruka celih 300 let, saj je vladal od leta 2800−2500 pr. n. št. Njegov oče je bil Lugalbanda, tretji kralj Uruka, mati pa naj bi bila sumerska boginja Ninsuna, in tako kot vsi bogovi nesmrtna. Tudi Gilgameš je želel postati nesmrten, zato se je odpravil iskat svojega prednika Utnapištima, ki je živel ob izlivu rek.
Bog Enki je Utnapištimu dal nalogo, naj zgradi veliko ladjo in jo imenuje Rešitelj življenja. Naročil mu je, naj na ladjo vzame ženo, družino in sorodnike, obrtnike iz svoje vasi, mladiče živali in žito. Bližajoča se povodenj naj bi namreč odplavila vse živali in ljudi, ki ne bi bili na ladji. (Pripoved zelo spominja na zgodbo o Noetovi barki). Po dvanajstih dneh plovbe je Utnapištim pred seboj zagledal pobočje gore Nisir, kamor je izpustil vse živali. Hvaležni bogovi so njemu in njegovi ženi  podarili nesmrtnost, ker sta ohranila človeško seme.
Utnapištim je Gilgamešu pojasnil, da nesmrtnosti pravzaprav ni, le nekateri živijo dlje kot drugi. Hkrati mu je povedal za rožo, ki bi mu lahko podaljšala življenje. Gilgameš je to rožo res našel. Rasla je na dnu reke, vendar mu jo je ukradla kača in v Uruk se je vrnil praznih rok.
Enki je bil sumerski bog vode, znanja in obrti, in tako kot Ninsuna − eden od Anunakov. Anunaki pa so bili bogovi, ki naj bi prišli s planeta Nibiru. Na Zemlji naj bi izboljšali človeško raso tako, da so ji dodali svojo DNK.  V Narodnem muzeju v Londonu in v Louvru (Pariz) hranijo številne kamnite reliefe z upodobitvami Anunakov. Vsi pa nosijo zapestnice, tudi Gilgameš, in na zapestnicah so vklesane rože z različnim številom lističev.
Te rože so simboli, okoli sebe generirajo biopolje. Za obesek Rožica smo izbrali rožo s 26 lističev na zunanjem obodu in 15 lističev na notranjem, ker ta kombinacija oddaja največjo moč. Morda je skrivnost njene moči v matematičnih razmerjih. Če 26 delimo s 15 dobimo približek kvadratnega korena iz 3.To je površina enakostraničnega trikotnika v tetraedru z dolžino stranice 1. Če 15 delimo s 26 dobimo 0,5769, dober približek faktorja za izračun premera trikotniku včrtanega kroga.

Slovanski bogovi
Naši predniki so že davno od tega, še pred prihodom krščanstva, častili svoje bogove. Slovanski bogovi izvirajo iz nesnovnih duhovnih razsežnosti narave in njenih pojavov. Da bi si jih lažje predstavljali, so jim predniki nadeli snovno obliko. Med njimi je bil tudi Svetovid, bog ognja, ki so ga upodabljali s štirimi obrazi. Risali pa so ga v obliki kroga, ki ga ravne črte delijo na štiri enake dele. Prav tako so častili boga sonca. Stari Egipčani so ga risali v obliki simbola, kroga s piko v središču.
Boga sonca so častila skoraj vsa ljudstva, le njegovo ime se je spreminjalo, saj so govorili različne jezike. Na območju Slovenije so mu rekli Dajbog, vendar so ga upodabljali še bolj domiselno kot v Starem Egiptu. Simbol za boga sonca naših prednikov je bil krog, ki je imel v sredini še en krog, razdeljen na štiri enake dele. Torej so narisali sonce z bogom ognja v sredini. Vsi vemo, da v soncu gori ogenj.
Simbol se je ohranil na oltarnem zidu cerkve sv. Brikcija pri vasi Volarje. Cerkev so zgradili med 12. in 13. stoletjem. V tistem času so na stene cerkva pogosto risali simbole stare vere, vendar so jim dali nov pomen. Ta simbol je bil kasneje prekrit z novimi poslikavami, vendar so ga restavratorji leta 1994 ponovno izpraskali izpod starih slojev barve, tako da lahko danes opazujemo kako so se posamezni elementi stare vere postopno zlivali v novo.
Simboli naših prednikov so upodabljali nesnovne sile, predstavljene v snovni obliki, zato so imeli zelo veliko moč. Tudi posoški staroverci niso častili oseb, le spoštovali so duhovne moči narave. Njihova najvišja duhovna moč je bila Nikrmana, prasila, ki ureja vse na zemlji in vsakdo si jo je lahko predstavljal po svoje, kajti ni bilo vnaprej določeno, kakšna naj bi bila videti.

Tročani, naravni sistemi za uravnoteženje moči narave
Predniki na naših tleh so vedeli, kako povečati duhovno moč pokrajine s tročani. To so naredili s potenciali energije v ogliščih trikotnika. Po deželi so gradili velikanske sisteme moči. Vanje so zajeli hribe in potoke, ki so tekli v globelih, torej so sisteme gradili iz naravnih danosti. Nastala so velika polja moči. V takšnih poljih so nato zasnovali naselja in tam živeli.
Če izdelamo zelo majhen predmet, ki je narejen po zakonitostih tročanov v naravi, prav tako dobimo veliko moč, če potenciale, ki so sicer skriti v hribih in rekah, nadomestimo s simboli. Simbole s tako veliko močjo pa je zelo težko najti. Ne moremo sicer vedeti, koliko so resnične legende, ki opisujejo dogodke iz daljne preteklosti, vendar simboli, ki so jih nosili Anunaki, imajo zelo veliko moč. Prav tako ima veliko moč simbol boga sonca Dajboga, ki se nahaja na oltarnem zidu cerkve pri vasi Volarje.
Dvodimenzionalna oblika polja obeska Rožica
Slika 1: Dvodimenzionalna oblika polja obeska Rožica je prikazana v merilu. V sredini, rumeno, so višji svetovi po tau. Obesek je krogec sredi elipse.

Pri obesku Rožica je združenai moč treh starodavnih simbolov, roža Anunakijev, slovanskega sončnega boga in znanja o tročanih iz naše kulturne dediščine v Posočju. Nastal je prenosni regulator biopolja z duhovnim poljem, sestavljenim iz štirih svetov, kot je razvidno iz slike 1. Polje je ponazorjeno dvodimenzionalno in v merilu. Ima obliko nepravilne elipse, ki se podaljšuje proti vzhodu in nekoliko proti jugu. V te smeri doteka največ energije iz magnetnega polja Zemlje, kar nakazuje, da izdelek zajema svojo moč od tam. To velja za zemljepisno širino približno 45° severno. Neposredno okoli obeska, se širijo višji svetovi po tau, na sliki so označeni rumeno. Najmočnejše in najbolj učinkovito polje, imenovali smo ga nikrmana, se širi v premeru približno treh metrov, to v sebi skriva še zasvet plus, zasvet minus in peto moč. Naslednji svet, zasvet plus, se širi v premeru približno šestih metrov, v sebi skriva še zasvet minus in peto moč. Tretji svet v obodu pa je zasvet minus, ki se širi v premeru približno desetih metrov in v sebi skriva še peto moč. Na zunanjem obodu pa je duhovno polje, ki so mu naši predniki rekli peta moč. To se širi v premeru približno 40 metrov.
Vsi svetovi okoli obeska so močni in univerzalni, ne škodijo nikomur, ne glede v katerem duhovnem stanju je. Njihova duhovna moč polagoma preide v telo tistega, ki obesek nosi, ga okrepi, poveča se odpornost njegovega fizičnega telesa in duha.
(Avtor zapisa: Franc Šturm)

Kontakt za naročanje: info@munay.si, 041 677 089, www.munay.si