Kvantno polje v praksi

Uresničimo svoje srčne cilje in odkljukajmo lekcije svoje  duše

Tako fizična kot umska vitalnost pomagata človeku, da zmore ohraniti svoje življenje. Je pa še nekaj, od česar je odvisno, kako bo to življenje nadgrajeval in plemenitil. To je njegova sposobnost kreacije.  Kaže se kot prožnost in gibljivost v preseganju obstoječih možnosti. Smo kreatorji svoje in skupne resničnosti. Kljub izzivom življenja, lahko z zavedanjem ohranjamo svoj del kvantnega polja v ustvarjalnem pretoku.  K temu nas spodbuja knjiga Kvantni kreator in kot pravi njena avtorica Anja Horva Jeromel, po poklicu propagandistka in novinarka, zagovornica sonaravnega bivanja in ustanoviteljica spletnega portala Ekologičen »Prizadevanje, da celostno  razvijemo svoje  najboljše zmožnosti, nam prinese izpolnjeno življenje. Tako uresničimo svoje srčne cilje in odkljukamo lekcije svoje duše«.

Kako nam lahko kvantna načela, ki jih predstavljate z njihovega praktičnega vidika pomagajo, da se spustimo z idejnega sveta na realna tla?
Zdaj je čas, ko se dogajajo veliki premiki v človekovi zavesti.  Smo na točki izravnave duhovnega in materialnega.  Kvantna fizika potrjuje,  da je neviden  duhovni svet resničen. To je trdna znanstvena osnova zavedanju, kako misli in prepričanja delujejo na naše odnose in vse, kar ustvarjamo.  Zdaj vemo, da  je atom osnova trdne snovi, ki je  oprijemljiva in jo vidimo v fizični realnosti.  Ko pa gledamo  globlje, pa imajo še manjši kvantni delci atoma dvojno funkcijo. Ko jih opazujemo, se obnašajo kot delci, ko pa ne, se obnašajo kot valovanje, kot energija. Znanstveno je torej dokazano, da je vse, kar je, energija v gibanju; dokler ne zberemo pozornosti v eno točko in to energijo s pozornostjo utrdimo. Stare duhovne tradicije imajo o tem enako védenje, samo razlagajo na drugačen način.  Zdaj se ta prepričanja povezujejo. Znanost in duhovnost si podajata roki.
Kako pa izkustveno spoznamo, da smo del tega kvantnega polja?
To vemo, ker občutimo in doživljamo vse, kar se v tem polju dogaja. Vprašanje pa je, ali se tega zavedamo in kaj s počnemo.  Običajno je se sploh ne znamo prepustiti občutkom. Pretekle slabe izkušnje nas pri tem ovirajo. Strah nas je. Raje vse potlačimo in zbežimo v razne motnje in odvisnosti. Um ve, kar smo se naučili  in on odloča. To je tisto,  kar je prav, čustva pa so nekaj, s čimer se ne ukvarjamo. Tako smo bili naučeni. Na ta način pa smo lahko tudi zapeljani v napačne programe. Kako prikladno za manipulacije vseh vrst! Zato je še kako pomembno to, kar čutimo. Je pa tudi pomembno, da si znamo to razložiti in uporabiti, tako, da nam dobro služi.  Čustva in um sta dve sili v človeku, ki se  ves čas prerekata, dokler ne spoznamo še tretje, ki je nevtralna. To je duhovna inteligenca.  

Kako nam to  pomaga, da uresničujemo svoje življenje na pozitiven način?
Ko se vključi duhovna inteligenca, se lahko oba pola povežeta in delujeta usklajeno. Eno je, da znam z umom razložiti, kako se vozi kolo. Drugo je, kako to izkusim praktično preko telesa. Združitev dveh polov je tisto, kar omogoča kreacijo.  V tem trenutku človekovega razvoja je pomembno, da znotraj sebe to prepoznamo.  Soočamo se z dejstvom, da mora vsak sam sprejeti pomemben del odgovornosti, da premaknemo kolektivno zavest  v smeri ravnotežja sil, v katerem bo spet vladal naravni red. Knjiga nam odpira uvid v posamezne dimenzije, ki narekujejo naše življenje. Če jih vsaj malo poznamo, jih lahko tudi spretneje usmerjamo. Pomemben del teh spoznanj je, da odkrijemo namen svoje  duše. 

Kako spoznamo ta namen in dodamo značilnosti svojega poslanstva v skupno polje?
Srce je naš notranji kompas. Usmerja nas in tudi pokaže, kaj je naša strast. Tukaj  najdemo svoj dušni namen. Dokler smo pod vplivom programov, ki presojajo, analizirajo, kalkulirajo, tarnajo, ustrahujejo  in obsojajo, ne pridemo do teh sporočil.  Le pod naštetimi plastmi ega, lahko odkrijemo naše resnične možnosti.  Z usmerjeno pozornostjo in srčno energijo lahko svoje vizije uresničimo. Sicer lahko sedimo celo življenje v kletki pri odprtih vratih. Dokler smo tako zadovoljni je tudi ok. Če pa smo nesrečni in za to krivimo svet zunaj, mi pa čepimo v kletki in nimamo poguma, da bi stopili ven,  pa nam to ne prinese rešitve.
 
Kaj je rešitev?
Rešitev je, da se ne umakneš.  Greš v izkušnjo ne glede na bolečine iz preteklosti.  Postopoma jim z občutenjem in zavedanjem  odvzameš moč, da slabo vplivajo na tvoje odločitve.  Z vajo lahko naredimo red v svojem mentalnem in čustvenem svetu in se dokopljemo do spoznanja kdo smo in kaj je naša naloga. Na ta način damo ustvarjalni energiji prosto pot. Prav čustva so praktična izkušnja  energije, ki se pomika skozi telo in omogoča delovanje. Kadar se ta energija ustavi, to lahko začutimo v telesu. Če hitimo in si ne vzamemo časa za sprostitev in počitek, tega sploh ne opazimo, dokler nas kaj več kot samo prehlad, ne opozori na to. Ko se upočasnimo in umirimo um, se v resnici hitreje odločamo in sprejemamo  bolj ustvarjalne rešitve s pomočjo  intuicije.
Kako se bolje naučimo uporabljati intuicijo?
Najprej  jo sprejmemo kot enakovreden del  našega uma.  V primerjavi z instinktom, ki deluje na podlagi naših vgrajenih programov in je avtomatičen odziv za preživetje, je intuicija osredotočena na naše višje dobro.  Sovražnik  intuicije je pretirano razmišljanje in nenehno premlevanje o odločitvah. Ker smo bili k  logičnemu razmišljanju bolje usmerjani, o nevidnem svetu pa se  nismo toliko učili, je mogoče  zdaj prišel čas, da to uravnamo? Prav zato, sem se tudi pri pisanju knjige naslonila na kvantno znanost, ki nam tako tudi z vidika racionalnih razlag potrjuje obstoj in pomembnost povezanosti enega in drugega pola. Pomembno je, da si redno vzamemo čas za samoto in tišino in na splošno upočasnimo tempo življenja.

Opominjate tudi na pomembnost, da v množici informacij sami izbiramo informacije in ne dovolimo, da informacije izbirajo nas. Kaj je pomembno, da vemo v zvezi s tem?
Eden najbolj motečih simptomov, ki se kaže kot posledica informacijske obremenjenosti , je splošna motnja pozornosti. Vzrok je prekomerna in nezavedna uporaba interneta in družbenih omrežij  ter splošna informacijska prenasičenost. Leta 2000 so pri ljudeh še zabeležili  12 sekundno zmožnost koncentracije ,  leta 2013 pa je padla že na osem sekund. To je velika ovira pri učenju in ustvarjanju novih in kompleksnejših stvari. Seveda je tukaj vmešan tudi načrten inženiring naše pozornosti s strani ponudnikov vsebin.  V knjigi navajam nekaj opornih točk, kako se ogradimo od informacijske prenasičenosti in onesnaženosti.
Kako nam v teh časih lahko ugotovitve iz vaše  knjige služijo v osebnem in kolektivnem premiku? 
Nevidne sile so pomemben vezni člen, ki ustvarjajo sposobnost uresničitve vizije, če delujejo povezano . Knjiga  z nekaterimi praktičnimi nasveti  spodbuja k preskoku kolektivne zavesti tako,  da bo to pozitivno vplivalo na vse življenje na planetu. Spodbuja nas k obnovitvi celovitosti naravnih sistemov in njihovo poravnavo z univerzalnim poljem. Verjamem, da lahko, če se za to odločimo vsak zase in skupaj, ustvarjamo temelje za tak preskok.  Učenje o samoobvladovanju, spoštovanju, medsebojnem upoštevanju in nenasilju so pomembni temelji. Kvantni kreator je v vsakem izmed nas in deluje  v najvišjo dobrobit vseh, pri čemer tisti, ki sodeluje seveda ni izključen. Zdaj se kolektivno učimo tega in je čas, da začnemo bolj pogumno prestavljati v prakso.  (Taja Vetrovec)

OKVIRČEK
Knjigo Kvantni kreator najdete v Munay nakupovalnici  na Zadobrovški cesti 88 v torek in sredo od 10.00 do 16.00, v četrtek od 10.00 do 18.00, programe sproščanja, koncentracije in meditacije v Munay sprostilnici.