Strah izkihaš, spet zadihaš

Ko svobodno zadihaš, bolezen izkihaš!
 
»Pomen  bolezni je veliko bolj celosten, kot ga prizna uradna medicina. To je znanstveno dokazal in strnil v pet naravnih bioloških zakonov nove medicine dr. Ryke Geerd Hamer (1935-2017), doktor medicine in magister teologije, v svoji zdravniški praksi pa internist, psihiater, nevrolog in onkolog. Pogosto gre za biološke spremembe, ki nastanejo kot posledica močnega čustvenega vznemirjenja povezanega s strahovi in skrbmi. Tudi v primeru te pandemije se ponavlja vzorec vseh drugih epidemij iz zgodovine človeštva. Globalna panika, strahovi širokih množic in občutki brezizhodnosti so pripeljali do tega, da ljudje po celem svetu masovno doživljajo enake ali podobne biološke konflikte.«, nam na kratko oriše biologičen pogled na »korona pandemijo« József Varga, dipl. ing. kem. teh. in certificiran konzultant nove medicine.
 
Kaj je po novi medicini biološki konflikt sprememb, ki jih spremljajo virusni procesi?
 
Dr. Hamer nam v četrtem naravnem biološkem zakonu pove, da virusi sodelujejo pri obnovi vrhnjega krovnega tkiva - ektodermalnega ploščatega epitelija. To se zgodi v fazi  po rešitvi biološkega konflikta. Sam pojem biološkega konflikta pa opredeli v prvem naravnem biološkem zakonu. To je takšen nepričakovan dogodek, ki nas preseneti v tem, da je v nasprotju z našimi dotedanjimi prepričanji in povzroči, da se prestrašimo ali razburimo. Iz nastale situacije ne vidimo izhoda in v danem trenutku se nam zdi, da ni nikogar, ki bi nam lahko pomagal. V kolikor je strah, ki ga je povzročil tak nepričakovan dogodek, povezan z biološkim obstojem, lahko rečemo, da gre za biološki konflikt. To sproži spremembe v specifičnem možganskem centru in že čez desetinko sekunde še na tkivu, katerega delovanje ta center nadzoruje.

Zakaj se naše telo na tak način odzove in kaj se zgodi v telesu?
Gre za biologično rešitev, katere namen je povečati možnost preživetja. V organizmu se samodejno zgodijo prilagoditve na nove življenjske okoliščine. Naravna biološka sprememba se zgodi na točno določenem tkivu. Evolucijsko gledano, se tak odziv tkiv lahko zgodi na tri načine. Po logiki »več tkiva, boljša funkcija« se nekatera začnejo razmnoževati; druga se najprej delno razkrojijo, ker taka niso več ustrezna in se kasneje obnovijo;  v tretjem primeru pa se pojavi motnja delovanja. Na sam mehanizem poteka teh sprememb nimamo vpliva. To so prastari biološki programi, ki potekajo enako v vseh živih organizmih.

Kaj se po teh programih dogaja pri Covid-19?
 Pri večini bolnikov s Covid-19 so običajno prizadeti nosna in ustna sluznica, grlo, sapnik, bronhiji ter pljuča in plevra. Biološke spremembe, ki se zgodijo v teh predelih telesa so povezane s specifičnimi vrstami strahov. Poglejmo si enostaven primer iz prakse za čustveno vsebino biološkega konflikta povezanega z prizadeto nosno sluznico: »Nekaj se dogaja, kar mi ni všeč. Ne vem kaj je, toda meni to smrdi. Nihče noče povedati resnice, jaz pa moram izvedeti s čim imam opravka, saj bom na koncu še nastradal.« Prestrašimo se torej nečesa neznanega. Če so izpolnjeni pogoji za biološki konflikt, v tem primeru gre po opredelitvi nove medicine za separacijski konflikt, nam telo priskoči na pomoč, da bi se lažje rešili iz te situacije. S tanjšanjem povrhnjice v nosni votlini - ulceracijo, pridemo do več zraka, dobimo več informacij, približamo se nevarnosti, lažje jo identificiramo in se pripravimo na soočenje.  Tanjšanje tkiva traja dokler se v nekem trenutku ne umirimo in pridemo do olajšujočega sklepa: »Oh, končno je mimo« ali »saj bi lahko vedel, da gre za to …«. S tem se konča faza aktivnega konflikta in prične se faza po rešitvi konflikta. Na »prizadeto« mesto prihitijo virusi in prične se obnova tkiva nosne sluznice. Tkivo postane vodeno, poviša se tudi temperatura, saj je za optimalno delovanje virusov potrebno vsaj 38,5 °C. Mi to zaznavamo tako, da nam teče iz nosu, kihamo in smrkamo, boli nas glava in imamo vročino. Ne gre torej za okužbo z virusom, temveč se obnavlja povrhnjica, pri kateri sodeluje ta specifični virus, SARS-CoV-2.
 
 
Kaj pa drugi simptomi, ki se lahko pokažejo?
Različne čustvene vsebine povzročajo spremembe na različnih tkivih. Strah pred neznanim, na primer; povzroči biološke spremembe na nosni sluznici. Dalj časa trajajoč strah pred »agresorjem« vpliva na krovno tkivo grla in sapnika in tako dalje. V primeru razglašene pandemije lahko vsak  poskusi odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj: Kolikšna je verjetnost, da se nekdo prestraši ob informaciji, da razsaja smrtonosni virus? Je možno, da človek doživlja notranji konflikt, ker je omejen v gibanju, ker doživlja izgubo prostorsti? Ga mogoče skrbi, da nima dovolj zraka, da ne more svobodno zadihati? Se boji za lastno življenje in življenje svojih bližnjih?  Je možno, da človek doživlja stisko, ker je ločen od drugih ljudi, še posebej od bližnjih? Ali se zgrozi ob informacijah o obolelih in umrlih? Takšni in drugačni strahovi se zdaj širijo in ljudje masovno doživljajo biološke konflikte.


Kaj je po vaše najboljša preventiva, da se zaščitimo?
Glede Covid-19 žal ne razpolagamo z vsemi dejstvi in resnico. Zato lahko tudi skozi pogled nove medicine le predpostavljamo, da gre za naravno biološko spremembo, ki je posledica predhodno doživetega biološkega konflikta. Tudi tu velja seveda generalno priporočilo, da dobro skrbimo za svoje telo z biološko primerno hrano in ustrezno fizično aktivnostjo. Enako ali pa včasih še bolj pomembno pa je, zavestno upravljanje z biološkimi konflikti, tako, da jih čim prej prepoznamo in razrešimo, saj se v tem primeru virus v našem telesu ne bo aktiviral. Kronična obremenjenost z nečem, kar povzroči biološki konflikt zaradi nerazrešenih napačnih prepričanj, lahko sproža  simptom za simptomom in telo sčasoma temu ni več kos.  Zavestno upravljanje z življenjem pomeni, da prepoznavamo svoja čustva in njihove vzroke; da se znamo po težavnih situacijah hitro pomiriti in sprostiti ter se zavestno odločati o svojih odzivih na okolje. Živimo v svetu, ki je poln informacij. Razlikovanje med tem kaj je res in kaj ne, ni vedno preprosto. Zato je dobro, da se nenehno informiramo, pogovarjamo z drugimi, predvsem pa; da kritično obravnavamo vse, kar se nam ponuja, vključno s tem, seveda; kar je bilo povedano na tem mestu. Pomembno pa je tudi vedeti, da lahko pravo resnico spoznamo le skozi svoje srce, ko ga odpremo in mu prisluhnemo. Takrat tudi odpade marsikatera negotovost in lahko prevzamemo odgovornost za svoje prave odločitve, da se lažje izognemo biološkim konfliktom.  (Taja Vetrovec)


Biološki konflikti in naravne biološke spremembe v primeru Covid-19
Separacijski konflikti:
strah pred neznanim - krovno tkivo nosne sluznice;
akutni strah pred agresorjem - mišice grla, sapnika in bronhijev;
dalj časa trajajoč strah pred agresorjem - krovno tkivo grla, sapnika in bronhijev.
Konflikti, povezani z »zalogajem«:
strah pred lastno smrtjo ali smrtjo bližnje osebe - parenhim pljuč, alveole; 
konflikt zadušitve, pomanjkanja kisika, tudi prostosti - submukozno žlezno tkivo bronhialnih poti. Konflikti, povezani z varnostjo, ranljivostjo in poškodbami:
konflikt napada na pljuča - poprsnica (plevra).

Več o odkrivanju psihosomatskih vzrokov za simptome po izhodiščih nove medicine se lahko  pozanimate na spletni strani biologika.si. Za preventivno spoznavanje in zdravo usmerjanje svojega telesa in uma se lahko prijaviš v Munay sprostilnici  na www.munay.si na ure spoščanja, dihanja, gibanja in koncentracije.