Jantra in piramide

Šri Jantra sodi med najstarejše simbole  človeštva. V Indiji velja že tisočletja za simbol sreče, bogastva in zdravja, uporablja pa se tudi pri meditacijah. Jantre so geometrijski izraz preko katerega se povezujeta prostor in zavest. To je osnovno načelo vasatija, indijske vede o gradnji in zdravem bivanju. Po tem načelu je prostor odsev uma in obratno. Zunanji in notranji prostor sta eno in ves čas delujeta drug na drugega. Zapletena sveta geometrija z zlatim rezom,  ki tvori jantro, je ključ do njenega močnega delovanja. Energeski učinek jantre naj bi bil celo sedemdesetkrat večji od učinka piramidne konstrukcije.

Moč jantre
Priznani ameriši fizik  Patrick Flanagan je poimenoval jantro  »kraljica močnih diagramov«. Ugotovil je, da je energetski učinek Šri Jantre, ki je natančno in po vseh pravilih zlatega reza oblikovana,  sedemdesetkrat večji od učinka piramidne. To pomeni, da ima tri-centimetrska  Šri Jantra večji energetski učinek od dvo-metrske piramide ali trideset centimetrska jantra večji učinek od dvajset metrske piramide. Po njegovih ugotovitvah pa imajo jantre še en zanimiv matematični zapis, ki spominja na strukturo vodikovega atoma in razmerje njegovih črt žarčenja.  Občutenje in zavedanje zakonov narave nas povezujejo z dušo, preko katere vemo kdo smo in kaj je naš namen bivanja. Kot ogledalo naše zavesti nam jantra odpira vpogled v glolbja spoznanja nšega bivanja in doživljanja sveta. Kode v obliki simbolov, podob in barv predstavljajo harmonično celoto, mikrokozmos, ki nam prinaša izvorna sporočila na subtilnem nivoju, hkrati pa se samodejno sproža tudi čiščenje negativnih vzorcev in ustvarjanje izvornega ravnovesja v našem energijskem polju.

Odsev zavesti  
Okolje je odsev naše zavesti. Iz nekega prostora lahko razberemo energijski zapis tistih, ki v njem prebivajo. Preko bivalnega prostora lahko spreminjamo tudi stanje svoje zavesti in seveda obratno.  Ker sta zunanji in notranji prostor eno, poteka med njima vzajemno delovanje. Kar se dogaja znotraj nas, se odraža v zunanjem prostoru in kar je zunaj, odseva v naš notranji prostor. S spremembo v katerikoli sferi delujemo tudi na vsak sestavni del.  Jantra ima pri tem pomembno vlogo. Lahko je ogledalo naše zavesti in nam pomaga do notranjih spoznanj in sprememb notranjega sveta. Misli in občutki, ki jih doživljamo ob opazovanju jantre nam lahko razodenejo tisto, kar naš zavestni um ne zna prebrati. Meditacija na jantro lahko spremeni našo vibracijo, stanje našega energijskega telesa in s tem seveda naše splošno počutje in delovanje. Z meditacijo na jantro lahko spodbudimo vznikanje misli in čustev, ki se pojavijo iz nezavednega stanja naše zavesti in nam razkrivajo našo globljo in posredno tudi  višjo resničnost. Zunanji prostor je tako odsev naše zavesti in časa, ki vključuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Na zunanji prostor lahko vplivamo na različne načine. Najboljši je takšen, ki uravnoveša energije elementov in planetov. Tako harmoniziramo svoje okolje, hkrati pa tudi svojo zavest in življenje.
 
Uravnavanje naravnih sil
Na drugi strani pa jantro uporabimo, da spremeni energijo prostora okoli nas. Vsa univerzalna načela imajo svoj energijski zapis. Ti zapisi so vtkani v posameznih jantrah. S tem pritegnemo vibracijo želenih elementov, energijo določenih planetov in pripadajočih duhovnih bitij, ki podprejo usklajenost energij v prostoru. Tisti, ki jantro opazuje ali jo ima v prostoru, se preko nje poveže s to energijo. Jantra deluje na ves prostor, v katerem je postavljena. Po vedskem nauku tudi vsak prostor vsebuje svojo zavest, ki je skupek vseh energij in zavesti, ki se nahajajo v tem prostoru. S postavitvijo janter lahko prostoru spremenimo njegovo vibracijo ali zavest. Jantra je vez med notranjim prostorom - našo individualno zavestjo in zunanjim prostorom - vesoljem. Vasati, indijska veda o gradnji in zdravem bivanju pojmuje prostor kot odsev uma. Notranji in zunanji prostor nista ločena, ampak vplivata drug na drugega.
Oblike in barve
Jantra je svojevrstno grafično energetsko orodje, ki z barvami, oblikami in simboli predstavlja določene energije. Deluje po principu svete geometrije in kodiranih sporočil v oblikah in barvah. Različne jantre izražajo različne kvalitete, ki odsevajo bogove, principe, planete, vrednote in značilnosti človekovih energijskih središč.  Njihova natančna struktura, ki sledi sveti geometriji in zlatemu rezu ustvarja specifične vibracije.  Zlati rez je univerzalno razmerje skladnosti in harmonije. Njegova posebnost je v tem, da deluje celostno na obe možganski polovici. Tako povezani pa lahko ustvarjata želeno ravnovesje, kjer lahko občutimo mir, povezanost, zaupanje, varnost in zaupanje, da lahko vedno znova ustvarimo ta prostor, kjer zmoremo ustvariti želeno preobrazbo.

Osvoboditev
Ljudje stremimo k svobodi, ki pa nam  je ne bo uspelo doseči, če se bomo izmikali vezem, ki temeljijo na naravnih zakonitostih. Tako si le spodmikamo življenjske temelje in postajamo nasprotniki življenja in narave. Ko bomo do narave spoštljivejši in bomo pri poseganju vanjo delovali na podlagi znanja in zavedanja, da sta človek in narava dve enakovredni in vzajemno dopolnjujoči si sili, se bo spremenilo marsikaj. Lahko ustvarjamo odsev prijaznega vesolja v katerem živimo. Če popačimo katerega od njegovih vidikov ali prekinemo njegovo ubranost, bo naš življenjski prostor poln napetosti in težav. Jantra je podpora pri osvobajanju uma od pokornosti nižjim energijam. Osvobaja nas lastnih in kolektivnih umskih konstruktov, ki ustvarjajo trpljenje. Tako lahko razložimo pomen sanskrtske besede “yantra”, ko jo razstavimo na dva dela. Yam je instrument, trana iz katere izhaja drugi zlog besede tra, pa pomeni »osvoboditev od suženjstva«.

Namestitev Sri Jantre
Šri jantro je najbolje namestiti na severno ali severovzhodno steno sobe ali hiše. Spodnja stran središčnega trikotnika (s piko v središču) naj bo zgoraj. Šri jantro lahko učinkovito uporabimo tudi za energijsko napajanje hrane, napitkov ali drugih stvari. Za nekaj minut jih postavimo na jantro, tako, da je spodnja stran središčnega trikotnika obrnjena proti vzhodu. Z mirnim sedenjem in koncentracijo na jantro se osvobodimo miselnih spon. Tako ustvarimo možnost, da se potopimo v tišino in mir svojega notranjega prostora in prisluhnemo sporočilom duše.
Taja Vetrovec
 
 
Opisi čaker so delno povzeti po knjigi Paramhansa Swami Maheshwaranande Skrite moči v človeku. Knjigo in jantre lahko naročite na tukaj. 041 677 089 ali se oglasite v Munay energijskem centru v torek in sredo od 10.00 do 16.00 in v četrtek od 10.00 do 18.00. ure. Vabljeni tudi v Munay energijski center na redne tedenske meditacije. S sproščanjem, pravilnim dihanjem, zavedanjem in usmerjanjem pozornosti se naučimo obvladovati telo in um, da nam dobro služita. Posamezne programe si lahko ogledate v Munay sprostilnici.