Sporočila iz sanj

Kake pol življenja preživimo v nezavednem stanju. Medtem ko spimo in sanjamo. Ta čas bi lahko izkoristili v naše dobro. Nauči­mo se povezovati s sanjami in razbirati simboliko njihovih sporočil in sanje lah­ko postanejo naše vodnice v bud­nem življenju. Prek njih lahko vsako jutro dobimo napotke za pristen, kako­vosten in polnovredno preživet dan. Tako nas poučijo v Zavodu Somnia, kjer sanje raziskujejo. Andreja Romih, psihoterapevtka realitetne terapije, in Zarja Brumen Žarn, diplomirana soci­al­na pedagoginja, pravita, da lahko oza­veščen stik s sanjami pripomore k spre­minjanju našega življenja na bolje. »V Zavodu Somnia se lahko vsak nauči prek sanj stopiti v globlji stik s seboj. To ima preverjene dobre učinke, ne samo na njegovo lastno počutje in delovanje, ampak pozitivno vpliva tudi na krog ljudi, v katerem se giblje.« In o tem se je na Zavodu pogovarjala Taja Vetrovec.

Kako nas lahko sanje vodijo?
Sanje niso odvisne od naših pričakovanj ali pričakovanj drugih ljudi. Prikažejo dejstva, najglobljo resnico o nas in naših nezavednih vzgibih, ki nas včasih v bud­nem stanju zavirajo in spravljajo v neprijetne ali škodljive okoliščine. Na svetlo privabijo vsebine, ki jih v budnem življenju naš um ne zaznava. Te vsebine se v vsakdanjem življenju kažejo kot frustracije, nepojasnjena čustva, spon­ta­na vedenja, ki jih ne razumemo, ali kot vzorci, v katerih se vrtimo in ne najdemo poti iz njih.
Z raziskovanjem sanj to vsebino spo­zna­mo, jo s pomočjo razlage pričnemo razumevati in vključevati v budnost. Dejavno spremljanje sanjskega sveta nas spodbuja, da se bolje zavedamo tudi budnega. Omogoči nam povezovanje obeh v nerazdružljivo celoto. Tako po­sta­jamo tudi sami celi. V sanjah najdemo izgubljene delčke, ki so bili iz različnih razlogov potisnjeni v nezavedno. Ko se naučimo ozaveščanja sanj, jih lahko uporabimo kot del dnevne rutine.

Kako?
Pomembna je že priprava na spanje. Dobro je, da zvečer že kako uro pred spanjem preletimo dogodke tega dne, potem pa jih spustimo iz svojih misli. Umirimo se, poslušamo prijetno glasbo ali izberemo kak drug način, da umiri­mo um in se sprostimo. Pomaga tudi kak poseben obred za priklic sanj, ki ga izvajamo vsak večer pred spanjem in vsako jutro, ko se zbudimo. Lahko si izberemo tudi kak simbolen predmet, prek katerega se povežemo s svojimi sanjami. Ko se zjutraj zbudimo, je naj­bo­lje, da se ne premikamo in ne odpira­mo oči. Takrat lahko vzamemo svoj obredni predmet in z njegovo pomočjo prikličemo sanje v spomin, potem pa jih takoj zapišemo.

Kaj potem naredimo s tem zapisom?
Ko prebiramo zapise sanj, se nam utr­nejo najgloblja spoznanja, ki prebudijo zavedanja dogodkov, okoliščin, čustev, misli in naših vedenj, ki nam v budnem življenju ovirajo tok energije, zaradi če­sar se fizično ali psihično slabo počuti­mo, se ne premaknemo naprej, ko je čas za to, ali zaviramo tok energije v odno­sih z bližnjimi ali na delovnem mestu. Ob tem lahko občutimo tudi močan pre­tok energije za uresničevanje sprememb, saj mnogo jasneje vidimo rešitve. Te lahko čez dan smiselno uporabimo, ker smo bolj pozorni in se bolje zavedamo sebe in okoliščin, v katerih smo.
Sanje so sporočila, ki jih navdahne notranji vir čiste inteligence. Poseben pomen imajo ponavljajoče se sanje. Če jih sistematično spremljamo in tako, kot nas vodijo, ukrepamo čez dan, lahko opazimo, da se spreminjajo. Takoj ko v budnosti nekaj spremenimo, se spreme­ni­jo tudi sanje. Tako vidimo, da se spre­mi­njajo tudi naši nezavedni vzorci obna­ša­nja. Ko pa se neka vsebina sanj prene­ha, je to lahko znak, da smo neko zadevo rešili na najgloblji ravni naše zavesti.

Kaj lahko rešujemo s pomočjo sanj?
V zadnjih desetletjih je vse več psiho­so­matskih bolezni, depresij, anksioznih motenj, motenj pozornosti. Več je nag­nje­nosti k samomorilnosti, zasvojenos­tim, motnjam hranjenja. Veliko je težav v osebnih odnosih in vse več je ločitev in razpadanja družin. Sanje so dober način za reševanje teh težav. Njihovo razumevanje ima terapevtske učinke. Še bolje pa je, da jih uporabimo preven­tiv­no. Mnogokrat si s kakimi odvečnimi skrbmi, ustvarjajo jih strahovi, ki pogo­sto niti ne spadajo v določeno dogajanje, zapletemo življenje. Če vemo, da je naše nezavedno tisti del nas, ki dela v naše dobro, lahko najdemo v sanjah pozitiv­ne razplete situacij, ki nas skrbijo. Saj naša najgloblja bit vedno deluje v smeri samoobnove in preživetja. Sanje nam da­jejo vodstvo, da se v kritičnih situa­ci­jah ne prepustimo dvomom, skrbem in malodušju. Ampak skoznje prepozna­mo globlji namen nečesa, kar doživlja­mo, in tudi izhod iz notranjih konfliktov, ki nas ovirajo.
Kako raziskujete sanje?
Individualno ali v skupini. Pod vodst­vom psihoterapevtke in raziskovalke sanj. Poteka izkustveno in interaktivno, po načelih realitetne terapije, gestalttera­pije, hipnoterapije, meditacije, vizualiza­cije in uporabe kreativnih medijev.
Z vključitvijo v skupino oseba prejme poleg strokovne podpore tudi podporo drugih članov, saj se tako ustvari varen in odprt prostor za samospoznavanje in samouresničevanje. Oboje lahko poteka le v odnosih z drugimi, zato je ta način zelo dobrodošel. Tudi v resničnem živ­lje­nju navadno nismo izolirani, ampak ved­no pred novimi izzivi okolja. Skupi­na ima tudi močno motivacijsko vlogo. Spodbuja, da lahko postanejo sporočila iz sanj zelo praktičen, pa tudi zabaven vir navdiha za ustvarjanje pozitivnih sprememb v vsakodnevnem življenju.
Taja Vetrovec   
 
KAKO POVEŽEMO SANJE Z BUDNOSTJO
• Zapišemo dnevne dogodke in dnevu pripišemo naslov, ki naj zajame glavno temo dneva, čustvo ali dogajanje.
• Preberemo ali poslušamo kratko zgodbo, ki nam je ljuba, poslušamo glasbo, ki nas pomirja in nam pri­na­ša prijetne občutke.
• Pred spanjem naredimo vizuali­za­cijo teme, ki si jo želimo pribli­ža­ti, ali kakšen drug ritual.
• Poglobimo in upočasnimo diha­nje.
• Sprostimo vse napetosti, ki jih morda čutimo v telesu, tako da najprej napnemo vse mišice in jih potem sprostimo.
• Zaželimo si, da bi sanjali in si sanje zapomnili.
• Zasnujmo svoj lasten preprost obred za priklic sanj, ki ga bomo izvajali vsak večer pred spanjem ali vsako jutro, ko se zbudimo. Lahko si izberemo talisman, predmet, ki naj nam služi izključno za razisko­va­nje sanj; pred spanjem ga držimo v rokah, da potrdimo svoj namen pomnjenja sanj, in ga prosimo, da nam pri tem pomaga. Ponoči ga imamo ob postelji, zjutraj se prek njega spet povežemo s sanjami.
• Lahko si zastavimo vprašanje, za katerega želimo, da nam sanje pri­ne­sejo odgovor, ali osvetlimo tema­tiko, o kateri želimo v sanjah dobiti sporočila.