Skalarni val

 

Nerina Darman -  Foto: Taja Vetrovec
 
 
 


Mesta, ki so bogatejša s skalarnimi valovi, so zelo ugodna za vsa živa bitja

Skalarni val
 
Tesla je že petdeset let pred uradnim odkritjem Schumannove resonance s pridom uporabljal lastnosti atmosferske energije v biosferi med površjem Zemlje in ionosfero – kot medij za brezžični prenos energije na velike razdalje brez izgub. Bil je prvi, ki je v začetku dvajsetega stoletja odkril skalarne valove in brez izgub pošiljal energijo na velike razdalje okrog Zemlje.
V naravi so štiri osnovne sile, ki gradijo naš svet. To so elektromagnetizem, močne jedrske sile, težnost in šibke jedrske sile – te so odgovorne za alkimistične spremembe atomskega jedra. Sila elektromagnetizma je manifestirani sinusni val, ki ima obliko valov na morju in deluje pravokotno na smer gibanja. Vzdolžno v smeri gibanja pa se širi nemanifestirana skalarna komponenta v obliki stoječega vala, ki se pomika transverzalno z razredčinami in zgoščinami podobno kot zvok.
Skalarna komponenta ima informacijsko naravo in služi kot model za razporeditev energije in snovi ter za njuno medsebojno komunikacijo in interakcijo. Skalarno polje je kvantni vakuum, to je osnovno stanje ali prazen prostor, iz katerega se stalno porajajo virtualni fotoni z zelo kratko življenjsko dobo. Skoraj v istem trenutku, ko nastanejo, že izginejo.
 
BREZPLAČNA ENERGIJA
Skalarni val je konstanten in neskončen tok vznikanja in ponikanja virtualnih fotonov, ki lahko vplivajo na snov, energijo, prostor in čas in so lahko medij za brezžični prenos energije brez izgub.
Tesla je za ustrezen transport energije uporabil tudi resonančne lastnosti Schumannove votline. Ionosfera je oddaljena od Zemljinega površja okoli 55 kilometrov in odbija nizkofrekvenčno Schumannovo elektromagnetno energijo osmih hercev nazaj na Zemljo, od koder se zopet odbije v atmosfero. Stalni odboji med Zemljo in ionosfero se naravno ponavljajo tako, da obkrožijo Zemljo v obliki stoječega vala.
Tesla je uporabil stoječi Schumannov val kot vozilo za brezplačen transport energije. Nanj se je priklopil z oddajniki skalarnih valov, ki jih je ustvaril na zelo različne načine. Včasih je uporabil dve nasprotni navitji, pri katerih se oba nasprotna elektromagnetna vala izničita, ostane pa vzdolžni skalarni val. Določena navitja je uporabljal tudi v pravokotni legi, da se izniči indukcija in preostane samo skalarni val. Aktiviral jih je s posebnim oscilatorjem v obliki dodatnega navitja.
Eden od pogojev je tudi enaka teža bakra na primarnem in sekundarnem navitju in pa ustrezna debelina in dolžina električnega vodnika; ta mora biti s harmoničnim faktorjem usklajena z najkrajšo magnetno silnico Zemlje, ki meri 20.000 km med severnim in južnim polom in je polovica Zemljinega obsega. Vsako elektromagnetno valovanje se giblje s svetlobno hitrostjo 300.000 km/s in ima zmožnost obkrožiti Zemljin obseg okoli osemkrat v sekundi, to je v bioritmu Schumannove resonance osmih hercev.
Tesla je gradil velike oddajnike in antene, da bi ujel energijsko sozvočje z naravnimi lastnostmi Zemlje in njene atmosfere. Neskončno energijo, uskladiščeno povsod v prostoru v obliki skalarnega vala, je v svoji viziji želel pripeljati za brezplačno uporabo na vsako dvorišče, ki bi imelo ustrezno anteno.
 
OSNOVA MISTIČNIH DOŽIVETIJ
Skalarni valovi so povsod v vesolju. So lastnost praznega prostora, ki kar vre od nevidnega energijskega potenciala. Zdravilna mesta v naravi, ki so s svojo vibracijo močneje povezana s Schumannovo resonanco, so bogatejša s skalarnimi valovi. Takšna mesta so zelo ugodna za vsa živa bitja. Prijajo živalim in tudi rastline imajo bolj zdravo in močnejšo rast. V naravi lahko vidimo takšna mesta z bujno rastjo. Človek tam občuti podporo na telesni ravni glede zdravja, na notranji ravni pa glede svojega poslanstva.
Skalarni valovi so osnova zavedanja in mističnih doživetij. Odzivajo se na namero in molitev. Stikalo za skalarne valove je v alfa stanju sproščene budnosti, v katerem se ritmično prižigajo nevroni istočasno po celotni možganski skorji in ne le lokalno po posameznih regijah, kot je to primer v običajnem budnem beta stanju z bolj ali manj stresnim pridihom. V alfa stanju praznine, ko v možganih prevladuje bioritem Schumannove frekvence in se umaknejo napetosti stresa, neizpolnjenih potreb in neusklajenih čustvenih nabojev, se podobno kot v molitvi in predanosti močneje pritegnejo skalarni valovi.
Informacijsko-energijska aktivatorja Bionis in Bionizator ključno pomagata pri vzpostavljanju takšnega poglobljenega stanja, ker oddajata geo impulze v Schumannovem bioritmu osmih hercev. Bolj ko se človek temu zavestno odpre, močnejšo podporo prejme. V vsakem primeru pa ga trajno aktivira spodbuda v tej smeri. Tudi človek je vir skalarnih valov s svojimi mislimi in občutki. Kadar so poenoteni v višji simetriji alfa stanja, je notranji preklop s skalarnimi valovi močnejši. To velja še posebej, kadar je v prostoru trajno delujoč Teslov oddajnik skalarnih valov, ki z nežnimi skalarnimi impulzi obnavlja prvobitni zapis življenja na celični ravni.
 
KOT VITEZI SVETEGA GRALA
Pomembna je tudi naravnanost na vrednote življenja. Vsakomur se hitro vrne bumerang, kadar se izgubi v kršenju plemenitih vrednot v odnosu do ljudi, narave, svoje okolice in samega sebe. Človek se ne more prepuščati zemeljskim silam pohlepa, poželenja in razvad, ne da bi povratno občutil na lastni koži to, kar proizvaja. Več energije ko vloži, hitreje pride odposlano nazaj; podobno kot se krožni val pri kamenčku, ki ga vržemo v vodo, najprej širi v vse smeri, potem pa se odbije od obale in od drugih valov in potuje nazaj k izvoru.
Zato so veliki mojstri poudarjali preprosto življenje z visokimi notranjimi ideali, tako kot vitezi svetega grala. Oboji pa so posedovali moč upravljanja z naravnimi zakoni, ker so pili čisto vodo pri izviru v smislu mentalne higiene in razširjene zavesti, ki je na ravni skalarnih valov.
 
SKALARNI VALOVI IN NAŠE POČUTJE
Skalarni valovi so na videz statično in nemanifestirano enotno polje popolne simetrije, iz katerega s kvantnim gibanjem virtualnih fotonov vznika ves pojavni svet, ki ga poznamo na ravni vesolja in atoma. V več stopnjah zloma simetrije se kristalizirajo prostor in čas ter materija in sile, ki se pretvarjajo druga v drugo. Sile urejajo vzajemne odnose med delci materije. Na meji med manifestiranim in nemanifestiranim pa so naravni elementi ogenj, voda, zemlja, zrak in prostor. So ključ osnovnih lastnosti, ki jih določa spin ali način vrtenja.
Skalarni valovi z izraženimi naravnimi elementi na ravni spina uravnavajo tudi človekovo fiziologijo in počutje. Elementa ogenj in voda ustvarjata ognjeno načelo ali po ajurvedi došo pita, ki je ostro, gibljivo, láhko, vroče, kislo in tekoče, obvladuje presnovo, nervozo, okužbe in vnetja. Elementa zemlja in voda ustvarjata zemeljsko načelo ali došo kapha, ki je mehka, težka, počasna, topa, gosta in sladka, obvladuje strukturo, tumorje, depresije in zasluzenost. Elementa zrak in prostor pa tvorita zračno načelo ali došo vata, ki je suha, hladna, hitra, gibljiva, trpka, grenka, obvladuje pa dihanje, živčni sistem in hiperaktivnost.
S kontinuirano podporo Teslovega generatorja se na globoki ravni treh doš in skalarne ravni zavedanja vpliva na hitrejšo in temeljitejšo povrnitev zdrave usklajenosti na čustveni, mentalni in telesni ravni. Stimulacija alfa stanja z Bionisom in Bionizatorjem, v povezavi s skalarnimi valovi Teslovih skalarnih naprav, iz globine obstoja vrača celostno ravnovesje na telesni in duševni ravni.
Ajurvedska načela uravnovešanja treh doš (naravnih načel in elementov v organizmu) dodatno pripomorejo k izboljšanju s pravilnim izbiranjem tega, kar vnašamo v telo, z upoštevanjem našega bioritma, izbiranjem pravih aktivnosti ob primernem času ter pravim razmerjem med delom, počitkom in razvedrilom glede na prirojeno in pridobljeno stanje treh doš.
 
NI NOTRANJEGA VRTENJA
Edino skalarni val v svoji osnovi nima notranje vrtilne količine, to pomeni, da je spin ali način vrtenja nič. Osnovni gradniki skalarnega vala nimajo notranjega vrtenja.
V tisočletja starih vedskih spisih je skalarna interakcija v pojavni svet predstavljena z elementom zemlja. Snovni delci, kot so gradniki atomov, so pogojeni z elementom voda, ki ima polovični spin. To pomeni, da se šele po štirih obratih okoli svojega ekvatorja vrnejo v izhodiščno točko. Gradniki prvih treh osnovnih sil (elektromagnetizem, šibka in močna jedrska sila) imajo spin ena, v dveh obratih okoli svojega ekvatorja se vrnejo v začetno stanje, predstavljeni so z elementom ogenj. Četrta sila, težnost, deluje z unikatnim spinom dva prek gravitona, ki ga predstavlja element prostor. Njegov supersimetrični ekvivalent gravitino pa ima kompleksno vrtenje s spinom tri polovice (ena in pol) in je predstavljen z elementom prostor.
 
MOŽNE NEVROLOŠKE SPREMEMBE
Človekovo telo, njegove občutke ter večplastni ustroj energije in zavesti sestavljajo isti gradniki materije in sile, kot izgrajujejo vesolje, njihova osnova pa je enotno supersimetrično polje zavesti, izraženo s skalarnimi valovi. Na globoki ravni poenotenja in povrnitvi osnovne simetrije so možne nevrološke spremembe s trenutnim učinkom ozdravitve ali uresničitve nečesa. To se zgodi pri pomiku uma v praznino, pri čemer se ustvarja skalarno polje, ki preseže obstoječe stanje resničnosti in vodi v drugo polje resničnosti, skladno z namero.
Namera z največjim učinkom, ki zajema vsa polja življenja, je božja molitev v predanosti, spoštovanju in služenju življenju skozi naravnavanje na prvobitno življenje petih vrednot: iskrenosti, nenasilja, ljubezni za vse, zmernosti in vzdržnosti ter služenja za preporod življenja v sebi in drugih. V tem duhu je vitez svetega grala izrekel: »V meni je moč deseterice, kajti moje srce je čisto.«
 
VPLIV NA ŽIVLJENJE IN VESOLJE
Vrednost skalarnega vala je eden »prostih parametrov« v fiziki, ki ključno vpliva tako na življenje kot tudi na nastanek in obstoj vesolja. To pomeni, da je skalarni val naravno nastavljen na vrednost, ki dopušča razvoj galaksij in življenja, tako da se galaksije ne razpršijo po vesolju in ne sesedejo same vase ter da zvezde, kot je Sonce, gorijo dovolj dolgo, merjeno v milijardah let, da se lahko poraja življenje in se razvijejo višje razviti organizmi.
Skalarni val je energija praznega prostora, imenovana tudi antigravitacija, ki vleče prostor narazen v vsaki točki in v vseh smereh z negativnim tlakom (primer negativnega tlaka je vlečenje elastike narazen) ter tako preprečuje, da bi se masa vesolja zaradi gravitacijskega privlaka sesedla. Antigravitacija je pojav v vesolju s kvantno podlago vrvenja ogromne energije praznega prostora, ki ima po ekvivalentu masa-energija svojo efektivno maso.
Ker kvantni procesi potekajo v vsaki točki neskončnega prostora, to razpenja oziroma povečuje prostor – podobno kot se rozine v vzhajajočem testu vse bolj oddaljujejo druga od druge v vseh smereh. Prostor se širi z nadsvetlobno hitrostjo in njegovo širjenje trenutno še narašča. Gravitacija se temu upira, a nima moči, ker pada z razdaljo, antigravitacija pa se z razdaljo zelo povečuje. Še za večmilijonkrat hitreje se je prostor razširil takoj po velikem poku; v prvi sekundi se je napihnil za potenco s petindvajset ničlami, zatem pa se je stabiliziral v zmernem povečevanju. Takšno nepojmljivo eksplozijo prostora je omogočil obstoj skalarnega polja, ki se zaradi njegovega skokovitega značaja v teoriji velikega poka imenuje inflacijsko polje.
 
TEMNA ENERGIJA
Skalarna energija kvantnega vakuuma ali praznega prostora se imenuje tudi temna energija, ker je nevidna in presega polje materije in sil. Obstaja tudi tam, kjer ni ničesar. Nima običajne zgradbe, temveč je rezultat spontanega kvantnega gibanja neobstojnih virtualnih delcev, ki v praznem prostoru nastajajo in izginjajo v procesu kvantnih fluktuacij. Jate galaksij se glede na gravitacijski privlak svetle snovi vesolja gibljejo s preveliko hitrostjo in bi jih odneslo iz orbit, če ne bi bilo temne snovi in temne energije, ki ustvarjata ravno pravo razmerje gravitacijske in antigravitacijske sile, da je vesolje lahko stabilno milijarde let.
Samo štiri odstotke je v vesolju svetle snovi, ki jo vidimo s teleskopi in je zgrajena iz protonov, elektronov in nevtronov, polovico tega so planeti in zvezde, polovico pa medzvezdni prah in plin. Veliko več je temne snovi, ki je prav tako zgrajena iz protonov, elektronov in nevtronov; to so črne luknje, kometi, asteroidi, pritlikavke in veliki planeti.
Potem je tu še del temne energije, ki ni iz protonov, elektronov in nevtronov, temveč iz gradnikov šibke jedrske sile s kratkim dosegom, ki imajo zelo veliko maso in so odgovorni za nekatere jedrske pretvorbe, središča galaksij pa obdajajo kot temna juha, skozi katero se gibljejo osončja. Svojo veliko maso, ki je ključna za dovolj dolg obstoj galaksij, da se je lahko v milijonih let razvilo življenje, prejmejo gradniki šibke jedrske sile z interakcijo s skalarnim poljem, ki se v znanosti imenuje Higgsovo polje. Materija in sile, ki reagirajo na Higgsovo skalarno polje, pridobijo maso in s tem gravitacijsko silo, ki drži vesolje in galaksije skupaj.
 
OBNOVA NA TELESNI RAVNI
Skalarna polja torej podeljujejo materiji in silam določene lastnosti glede na način njihovega komuniciranja. Skalarna raven je nemanifestirana in je zametek vzročne narave, ki na globoki kavzalni ravni oblikuje astralno raven miselnega in čustvenega telesa, pa tudi eterično in fizično telo. Teslove skalarne naprave pomagajo prodreti v vzročno jedro globine zavedanja ter integrirati neusklajene tokove zavesti, misli, občutkov in celične strukture vse do obnove na telesni ravni.
Nerina Darman   

TESLOVI SKALARNI PRIPOMOČKI
Teslov medaljon je prenosna osebna zaščita, ki ustvarja Teslove skalarne valove. Na razdalji enega metra in pol za petdesetkrat poveča energijo v vse smeri. Uporablja se tudi kot podstavek za informiranje hrane in pijače. Deluje na skalarni osnovi na ravni zavesti in podpre našo molitev in namen. Ima svoj lasten nihajni krog, tako da ne potrebuje zunanjega napajanja z baterijo in deluje trajno. Cena 44 E.
Sferni harmonizator je pripomoček za zaščito celega stanovanja ali poslovnih prostorov v enem nadstropju, ki generira Teslove skalarne valove. Ustvarja dober feng šuj in ugoden energijski ambient. Varuje naše celice, ker ima vgrajen oscilator iz posebnega vrtinčastega rodin navitja, pri katerem pola sever–jug krožita v smeri urnega kazalca in ustvarjata zelo prodoren energijski vrtinec, ki večplastno posreduje prvobitni celični zapis pred nastopom motnje. Njegov vrtinčasti energijski in snovni tok tudi stimulira in harmonizira naše čakre. Deluje neprekinjeno na baterijo, ki traja eno leto. Cena 220 E.
Baterijska Teslova fontana je zelo močan generator Teslovih skalarnih valov za zaščito cele stanovanjske hiše z več nadstropji ali poslovne stavbe. Ustvarja ambient čistega energijskega zapisa in je vrelec energije neokrnjene narave. Odziva se na naš namen ali molitev in ju podpre na naši energijski, telesni in informacijski celični ravni. Služi kot močna podpora pri okrevanju vseh vrst, kot tudi za našo celostno preobrazbo, energijsko-informacijsko spodbudo in osvežitev ter bolj polno, uspešno in zavestno življenje. Izboljša človekov energijski vzorec, ker vzpostavlja naravno ravnovesje vseh njegovih subtilnih, energijskih in snovnih ravni. Varna je za domačo uporabo, ker ne proizvaja iskre in visoke napetosti. Deluje neprekinjeno na baterijo, ki traja eno leto. Cena 549 E.
Profesionalna Teslova fontana, ki ustvarja Teslove skalarne valove, se uporablja za rehabilitacijo in sprostitev v velnes centrih ter kot podpora vsem oblikam 10- do 20-minutne terapevtske obdelave človeka na vseh ravneh delovanja duha in telesa. Vgrajeno ima Schumannovo frekvenco in možnost njene modulacije v območju 1,5–18 Hz. Za terapije lahko nastavimo poljubno terapevtsko frekvenco od 150 kHz do 1 MHz za različne dele telesa. S funkcijo »Scan« pa obdelujemo célo telo v celotnem frekvenčnem območju od nog do glave in nazaj. Časovnik samodejno izklopi delovanje po desetih minutah. Ima akumulatorsko napajanje in je varna za domačo uporabo, ker ne proizvaja iskre in visoke napetosti. Cena 1318 E.
Vse izdelke je moč kupiti v Munay nakupovalnici.