Večvalovno zdravljenje

Napol mrtve celice se okrepijo, da se lahko borijo proti bolezni in jo premagajo

Energijski orkester

Med izumitelje, ki so največ doprinesli človeštvu, kot sta Nikola Tesla in dr. Royal Rife, se uvršča tudi Georges Lakhovsky, utemeljitelj večvalovnega zdravljenja. Postavil je teorijo o bioloških nihanjih celic v sozvočju s kozmičnim sevanjem, Sončevo, Zemljino in atmosfersko energijo. Z njegovim znamenitim večvalovnim oscilatorjem se je pozdravilo nešteto bolnikov po vsem svetu od vseh možnih bolezni, uspešno pa je zdravil tudi živali in rastline.

Osnovna njegove teorije je zdravo ravnovesje celične vibracije. V bolezni je porušeno in ga je možno povrniti. Vsaka celica in vsi njeni sestavni deli, vključno z jedrom in kromosomi, delujejo zaradi svoje mikroskopske majhnosti kot mini resonatorji na visokih frekvencah.

Celična notranjost, jedro, kromosomi in vsa druga vlakna so napolnjeni z električno prevodno protoplazmo, celično tekočino. Ta ima enako sestavo kot morska voda, ki je zaradi v njej raztopljenih rudnin električno prevodna. Celično jedro, kromosomi, mitohondriji in vsi drugi organi v notranjosti celice so obdani z membrano, ki je električni izolator in ločuje celične organe, da se ne zlijejo skupaj. Pogoj za celične oscilacije (vibracije, nihanja) je lastna induktivnost in kapacitivnost, ki je v vsaki celici že naravno izpolnjena, to je njena sposobnost sprejemanja električnega in magnetnega naboja. Odločilno pa je napajanje z zunanjim virom Schumannove resonance in kozmičnih žarkov – ali pa tudi večvalovnega oscilatorja, ki s celim spektrom vseh možnih valovnih dolžin in frekvenc vzbuja natančno takšna lastna nihanja celic in vseh njenih organov, ki ustrezajo njihovim frekvencam in valovnim dolžinam.

Jedro in vsi celični organi lahko prejmejo resonančno napajanje na svoji frekvenci in valovni dolžini podobno kot antena ali sprejemnik. Celica pa slabi, zboli in odmre, ko njeno jedro in drugi organi prenehajo sprejemati, s tem pa tudi oddajati energijo. To se zgodi, kadar se zaradi hrane, stresa, okolja, neizpolnjenih potreb in mnogih drugih dejavnikov spremeni kemijska zgradba in električna prevodnost, posledično pa tudi celična vibracija, v kateri več ne more opravljati svojih vitalnih nalog.

ZLATE ZAKONITOSTI
Za učinkovito revitalizacijo porušene celične vibracije je Lakhovsky zasnoval večvalovni oscilator, ki deluje kot energijski orkester, v katerem lahko vsaka celica najde svoje priljubljeno glasbilo, s katerim lahko vibrira v sozvočju.
Za medsebojna razmerja med nihajnimi krogi je uporabil zlati rez, faktor razmerja 1,618 med dvema točkama ali površinama. Kadar se razmerje zlatega reza nanaša na števila, so to Fibonaccijeva števila 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … Prisotna so povsod v naravi. Vsako število je seštevek prejšnjih dveh, deljenje s prejšnjim številom pa da zlato razmerje 1,618. Zlata razmerja določajo spiralno obliko galaksij. Prav tako določajo optimalen razpored semen in število venčnih listov v rastlinah: lilije jih imajo 3, zlatice 5, ostrožniki 8, ognjič 13, astre 21, gerbere, marjetice in sončnice pa 34, 55 ali 89. Določajo tudi razmerje čebel in trotov v panju, število potomcev pri razmnoževanju domačih živali, polževih hišic, pentagramsko obliko cvetov pri orhideji. Pa tudi pravila glasbene tonske lestvice ter telesna razmerja pri človeku, simbolično ponazorjena z znano silhueto v pentagramu.

Zlate zakonitosti se uporabljajo v znanosti, umetnosti, arhitekturi, kiparstvu, financah, glasbi in estetiki. Nihajni krogi večvalovnega oscilatorja Lakhovskega naraščajo v zlatem zaporedju debelin in razmikov, tako da je vsak naslednji večji in debelejši za faktor zlatega reza. V enakem razmerju pa nihajo tudi frekvence dveh serij obročev in se kot vrhunsko uglašena ekipa vključijo v ciklus ozdravitve celic in organov.

ANTIGENE TELO POČISTI
Lakhovsky je skrbno proučil obseg frekvenc in valovnih dolžin nihajnih krogov dveh serij obročev, ki morajo biti vsi pod tremi gigaherci, da pri procesu zdravljenja ne pride do neželenega notranjega termalnega pregrevanja celic, temveč da so na delu izključno elektromagnetni energijski učinki.

Takšen obseg frekvenc izjemno ugodno deluje na imunski sistem in še posebej na limfocite T, ki so esenca obrambnega sistema. Ti prepoznavajo vse beljakovinske nepravilnosti in tujke v telesu ter jih označijo kot antigene, da jih lahko telo počisti. Antigen so tuje beljakovine drugačne sestave kot telesne – na primer bolezenski mikrobi, strupi in rakave celice –, nastale iz drugačnega genetskega zapisa. Ta mehanizem prepoznavanja in čiščenja je zelo pomemben pri raku in avtoimunskih boleznih. Limfociti T morajo biti ravno prav agresivni, da ne napadajo lastnih celic, obenem pa da počistijo vse degenerirane in rakave celice.

VARUJE PRED AVTOIMUNSKIMI BOLEZNIMI IN RAKOM
Številne raziskave so pokazale, da imajo elektromagnetni valovi večvalovnega oscilatorja Lakhovskega dva učinka na limfocite T. oscilator inhibira oziroma zavira tiste, ki so preveč na pragu detekcije antigenov, ter aktivira tiste, ki so preblizu svojega neaktivnega stanja ne-prepoznavanja antigenov. S tem zdravi in varuje pred avtoimunskimi boleznimi in rakom.
To je možno zato, ker se takšen mehanizem že naravno dogaja v organizmu. V nerazviti obliki nastajajo limfociti T v kostnem mozgu, selekcija v žlezi priželjc jih 95 % izloči, preostalih 5 % po krvnem obtoku potuje do limfnih žlez. Tam se v telesnem arhivu beljakovinskih tujkov srečajo s sebi sorodnim antigenom, se izklešejo na zaznavanje, dozorijo, se razmnožijo in potujejo v bolne organe, kjer opravljajo svoje delo prepoznavanja in označevanja antigenov.

Vsak T limfocit se torej šele »priuči« oziroma pripravi na svoje naloge, za katere je namenjen. Kadar pride v tem procesu do napak in je preveč agresiven, lahko prepoznava kot tujek lastne telesne celice, jedro, kromosome ali celične organe in tako pride do avtoimunskih bolezni, kot so revmatoidni artritis, lupus, multipla skleroza, bolezni ščitnice, vnetne črevesne bolezni, Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, kožne alergije in še mnoga druga stanja, povezana z boleznijo srca, debelostjo, depresijo, demenco, sladkorno boleznijo, avtizmom in hormonskimi neravnovesji. Lahko pa se zgodi, da so limfociti T premalo aktivni in rakavih celic ne prepoznavajo dovolj kot tujek, kar je za človeka lahko usodno.

V BOLNIŠNICAH
 
Znan je primer uglednega zdravnika, ki je hudo zbolel in mu vsi njegovi kolegi z najboljšimi specializacijami niso mogli pomagati. Kot zadnjo možnost se je odločil za terapijo z Lakhovskyjevim večvalovnim oscilatorjem, ki je v tistem času že imel sloves čudežnih ozdravitev mnogih bolezni tudi v njihovem zadnjem stadiju. V začudenje medicinskih krogov je ta zdravnik v nekaj tednih povsem okreval, nakar se je posvetil zdravljenju svojih pacientov z metodo Lakhovskega. Bil je zelo uspešen, mnogim je rešil življenje in jih odrešil bolečin in bolezni.
 

Večvalovni oscilator je bil sprejet v mnogih bolnišnicah v več državah kot preizkušena in uspešna terapija proti vsem boleznim, tudi najhujšim. Veliko zdravnikov tistega časa je evidentiralo na desetine in stotine ozdravitev pri svojih pacientih z uporabo večvalovnega zdravljenja. Izmed mnogih uradnih medicinskih poročil v Franciji, Italiji in Združenih državah omenimo znanstveno poročilo, ki ga je na kongresu radiologije v Firencah leta 1928 podal zelo vrhunski strokovnjak za rakava obolenja profesor dr. Sordello Attilj iz bolnišnice San Spirito v Rimu. Navaja, da so njegovi testni rakavi pacienti po metodi Lakhovskega prav vsi v nekaj tednih okrevali. V nekaj dneh so telesne bolečine začele bledeti, tumor je iz tedna v teden postajal vse manjši in mehkejši, dokler ni popolnoma izginil.

 
BREZ STRANSKIH UČINKOV
Uradno je bila priznana uspešnost nihajnih krogov Lakhovskega tudi pri zdravljenju raznih srčnožilnih bolezni, obolenj prebavno-črevesnega trakta, pri težavah z revmo in artritisom, proti bolečinam, pri povečani prostati, pri raznih vnetjih, tudi vnetju možganske opne ali encefalitisu in ginekoloških vnetjih (vnetje jajčnikov ali jajcevodov), pri menstrualnih motnjah, razjedah na koži, bronhitisu, za izboljšanje sluha, poživljanje krvnega obtoka, pri omrtvičenosti polovice telesa ali obraza in pri zastrupitvah z mikrobi v hrani (salmonela). Naprave Lakhovskega niso imele nobenega stranskega učinka in v večini primerov se je še več let po terapijah ohranila dobra forma zdravja in počutja.

Večvalovne terapije po Lakhovskem se delajo z oddaljenosti osemdesetih centimetrov in obvezno na lesenem stolu pet do petnajst minut, vsak četrti dan. Kadar po osmih terapijah še ni vidnega izboljšanja, se nadaljuje še petnajst do trideset terapij enkrat tedensko.

Veliko terapij po Lakhovskem je bilo opravljenih tudi z enovalovnim oscilacijskim nihajnim krogom v obliki bakrenega obroča točno določenih dimenzij, ki se uporablja okoli okončin in telesa v višini pasu ali vratu. Tudi enovalovne Lakhovskyjeve terapije so z enakim učinkom odpravljale rakaste tvorbe, telesne bolečine in razne bolezni, z njimi pa so se pozdravile tudi živali in rastline.

Oscilacijski krogi imajo dve nalogi. Ena je okrepitev izbranega niza zdravilnih frekvenc v razmerju zlatega reza iz množice sevanj vesolja, atmosfere in okolja. Druga pa je odstranitev ali filtracija neželenih kozmičnih energij na območju bolnega organa z odbojem od prevodnega oscilacijskega kroga. Kozmična sevanja se namreč od prevodnih materialov odbijajo. To velja tudi za prevodnost zemlje oziroma globinsko strukturo tal, na katerih stojijo hiše. Na veliki površini tal pride do površinske razpršitve in spremenjene oblike vpadnih in odbitih kozmičnih sevanj zaradi interference.
 

RAKAVA BIVALIŠČA IN VODA
Lakhovsky je z raziskavo različnih lokacij v Parizu in okolici ugotovil, da se največ raka pojavlja na področjih, kjer stojijo hiše na bolj prevodnih podlagah, kot so lapor, glinasti skrilavec, jurska plastična glina, skladi premoga, rude in železov peščenjak. Za večkratni faktor manj raka pa je na področjih, kjer je podlaga, na kateri stojijo hiše, manj prevodna: pesek, granit, preproste skale, peščenjak, sadra in gramoz. Pri tem je pomemben tudi vir napajanja z vodo. Kadar prebivalci uporabljajo lokalno vodo, ki je uglašena z energijo zemlje, na kateri živijo, je veliko manj raka, kot pa če se voda dovaja iz povsem drugih, predvsem manj ugodnih območij.

Celično jedro, vlakna in telesni organi pod vplivom večvalovnega oscilatorja prejmejo resonančno elektromagnetno energijo na točno svoji valovni dolžini. Tako se napol mrtve in izgubljene celice znova okrepijo in prebudijo, da se lahko naravno borijo proti bolezni in jo premagajo. Resonančna ojačitev njihove lastne frekvence jim povrne naravno moč ravnovesne vibracije, nujne za specifične vitalne procese.

Celice imajo kompleksne naloge za vzdrževanje organizma in vsak sklop celic in organov mora funkcionirati brezhibno za zdravo in dobro počutje. V večvalovnem oscilatorju najde vsaka družina celic podporo v svojem lastnem energijskem območju, na katerem lahko vibrira s sprejemanjem in oddajanjem energije. Takšno delovanje tudi pri zdravih ljudeh, živalih in rastlinah izboljša življenjsko moč, napne tonus kože, oči se zdravo svetijo, psihofizična zmogljivost se poveča, organizem se pomladi in regenerira. Pozdravljene rastline imajo po dvakrat večjo in bolj bujno rast celo v času izven njihove vegetacije, so prepoznavno močnejše in lepše.

POSKUSI NA RASTLINAH
Lončnice geranije so cepili z bakterijami Bacterium tumefaciens, ki povzročajo raka na rastlinah. Na steblu začne rasti tumor, ki rastlino povsem izčrpa, dokler se ne posuši. Kadar se tumor kirurško odstrani, pa rastlina prav tako odmre. Lakhovsky in še mnogo drugih so večkrat ponovili podoben poskus, ki je vedno pokazal enake rezultate. Izmed sto okuženih geranij, na katerih se je po nekaj tednih že dobro razvil rak, je naključno izbral nekaj rastlin in jih zavaroval z enim obročem večvalovnega oscilatorja, ki deluje kot filter in ojačevalec naravne zdravilne energije, tako da je bila rastlina na sredini 30-centimetrskega obroča.

Prvi mesec je tumor normalno rasel kot na vseh drugih bolnih rastlinah, a z razliko, da zavarovana rastlina ni kazala znakov hiranja. V drugem mesecu pa se je tumor popolnoma razkrojil, posušil in odpadel od rastline; za njim je ostala samo vidna brazgotina. Rastlina pa pri tem ni odmrla, temveč se je bleščeče razvijala in v rasti in cvetenju daleč presegla celo vse normative zdravih rastlin, ki nikoli niso imele tumorja. Misliti da dejstvo, da po umetno odstranjenem tumorju rastline v vsakem primeru odmro, ob naravnem razkroju tumorja z zaščitnim oscilacijskim obročem pa je rastlina več kot samo preživela. Čez tri leta je bila ozdravljena rastlina visoka 1,40 metra in še vedno v odlični formi.

ZDRAVLJENJE ŽIVALI
Večvalovni oscilator Lakhovskega se je izkazal tudi pri zdravljenju rodovniških živali. Številni ljubitelji živali, pa tudi veterinarji, rejci in trenerji rodovniških živali so bili zelo zadovoljni z njihovim okrevanjem.
Izjemno dragocen rodovniški pes v veterinarskem okrožju Brisbane je imel zaradi dražečega ekcema hudo poškodovane tačke in rep. Uboga žival je bila v tako težkem stanju, da ni mogla stati na nogah, ni jedla, lajala niti premikala repa. Zaradi obupnega stanja in neuspešnega zdravljenja jo je lastnik nameraval dati uspavati, pred tem pa je še poskusil z večvalovnim oscilatorjem po Lakhovskem. Prvo izboljšanje je bilo vidno po treh dneh, po desetih dneh pa je bil pes že skoraj normalnega zdravja.

Pri rodovniških konjih so z Lakhovskijevo večvalovno terapijo odpravili neplodnost, izboljšali krvno sliko in zmanjšali viskoznost krvi. Slavna rodovniška žrebica Ballerina je sedem let zmagovala na vseh tekmah, potem pa je postala bolehna in je slabo tekla. Njej trener ji je omogočil večvalovno terapijo po Lakhovskem. Po nekaj tednih je bila polna energije in bleščečega videza, na tekmi pa je bila druga v konkurenci dvaindvajsetih prestižnih konj. Prvič ji na pobočjih ni niti enkrat spodrsnilo, kilometer pa je pretekla v manj kot minuti in pol.
Nerina Darman